Centrum Neuroterapii

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 20

--- PORADNIE ---

Poradnia Neurologopedyczna EDULOGMED

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna i surdopedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnoza i terapia zagrożenia dysleksją dzieci w wieku 3-7 lat oraz klas 1-3 SP
 • Terapia dysleksji i niedosłuchu centralnego
 • Nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Profilaktyka logopedyczna i neurologopedyczna
 • Warsztaty specjalistyczne dla placówek w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, niedosłuchem, afazją i niedosłuchem centralnym, trudności w czytaniu i pisaniu

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (obok Optyka)
Poradnia neurologopedyczna. Centrum diagnozy i terapii. EDULOGMED
mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
tel: +48 505 943 321, e-mail: gcmarianna@gmail.com

--- czytaj więcej ---

Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG

SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROTERAPII EEGBIOFEEDBACK

Czym jest terapia EEGbiofeedback?

To medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Powstała ona w NASA w ośrodku szkolenia astronautów, nastepnie weszła do medycyny klasycznej. Z pomocą tej metody osoba trenująca uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu, czyli jak wzmacniać fale pożądane a jak hamować niepożądane, bowiem stan naszego umysłu oraz zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Ta metoda neurotechnologii daje duże szanse doskonalenia i zwiększenia efektywności mózgu oraz stwarza ogromne możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i psychosomatycznych.

Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmacnianiem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia (stany te osłabiają korową regulację zachowania a co za tym idzie do zaburzeń funkcji poznawczych,tj. uwaga, koncentracja, wola, zdolność planowania,przewidywania swoich reakcji).

PRACOWNIA EEG

Wykonujemy badania EEG wraz z opisem lekarza-neurologa dla dzieci, młodzieży i dorosłych we śnie i w czuwaniu

Czym jest badanie EEG?

Badanie EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania czynności bioelektrycznej mózgu.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- czytaj więcej ---

Mikropolaryzacja Mózgu

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda mikropolaryzacji polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut, w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii, wskazane jest powtórzenie cykli, nie wcześniej jednak, niż po trzech miesiącach oraz prowadzenie w tym czasie intensywnej neurorehabilitacji, co wspomaga efekty mikropolaryzacji.

Kwalifikacja do terapii

Kwalifikację do terapii mikropolaryzacji mózgu wykonuje lekarz na podstawie historii choroby oraz wywiadu z pacjentem.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii i Stymulacji
kontakt telefoniczny: 512 218 917

--- czytaj więcej ---

Gabinet Terapii Ręki

Motorykę małą należy ćwiczyć, wykształcić i doskonalić od chwili narodzin. Sprawna motoryka mała, ma wpływ na wiele codziennych czynności związanych z samoobsługą (jedzenie, ubieranie, wiązanie butów, zapinanie guzików, pisanie, rysowanie). Opanowanie motoryki małej jest silnie skorelowane z rozwojem mowy. Dlaczego? Ponieważ w korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki leżą w sąsiedztwie ośrodków artykulacyjnych. Ćwiczenia dłoni pobudzają ośrodki czuciowe a pośrednio wpływają na ośrodek mowy. Warto zatem zacząć ćwiczyć jak najwcześniej. Ćwiczenia nie są przykrym obowiązkiem a wspaniałą zabawą.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii Ręki
kontakt telefoniczny: 509 921 822

--- czytaj więcej ---

Platforma Schumanna – poczuj naturalny puls Ziemi!

Platforma Schumanna to nowoczesne, innowacyjne urządzenie, które stworzono na podstawie zjawiska, nazwanego od jego odkrywcy – wybitnego niemieckiego fizyka Otto Schumanna. Wykorzystano również naturalny, prawoskrętny wzorzec drgań, wg którego funkcjonuje każdy żywy organizm.

Urządzenie działa na najbardziej korzystnej dla człowieka częstotliwości Alfa – 7,83 Hz – rozluźniony stan czuwania. Częstotliwość Schumanna utrzymuje mózg w neutralnym stanie, wprowadza do niego harmonię, powoduje przyjemne uczucie odprężenia.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Platforma Schumanna
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- czytaj więcej ---

APW. Analiza Pierwiastkowa Włosa

Analiza Pierwiastkowa Włosa to sprawdzona i skuteczna metoda diagnozy swojego stanu zdrowia i zdrowia swoich bliskich. Wynik tego badania lepiej niż w przypadku innych metod określa zaburzenia równowagi organizmu oraz przemian pierwiastków i ich wzajemnych powiązań. Badanie APW daje najbardziej miarodajny wynik na zawartość minerałów w organizmie.

Zaburzenia proporcji minerałów mogą prowadzić do chorób:
anemia: miedź, ołów, żelazo
zapalenie skóry: cynk, rtęć, mangan
egzema: wapń, miedź, cynk
utrata włosów: selen, żelazo, cynk, wanad, arsen, kadm, ołów, rtęć
bezsenność: wapń, selen, rtęć
utrata pamięci: mangan, cynk, wapń, potas, magnez, żelazo ołów
i inne…

APW dla dzieci

Gdy dziecko choruje, zwłaszcza „ciągle” lub przewlekle, wtedy APW należy potraktować jako badanie diagnostyczne, które wykaże, czy nastąpiło zatrucie metalami toksycznymi, czy wystąpiły niedobory pierwiastków, w jaki sposób pracuje układ nerwowy i hormonalny, czy nastąpiło zakwaszenie organizmu lub mamy do czynienia z niedoborami żelaza, magnezu, krzemu, jodu. Czy może mamy do czynienia z nagromadzeniem w organizmie pierwiastków toksycznych takich jak ołów, kadm, aluminium czy rtęć. Najczęstszą przyczyna zatrucia kadmem u dzieci jest bierne palenia papierosów.

(źródło: http://www.lifelinediag.eu)

Aby zakupić zestaw do wykonania APW możesz skontaktować się z:
CENTRUM NEUROTERAPII
Marianna Głębocka-Czarniecka - Tel. +48 505 943 321
Joanna Żaczek - Tel. + 48 512 218 917
Anna Wadas-Kujawa - Tel. +48 792 240 619
Jolanta Topolska – Tel. +48 608 647 779

--- SZKOLENIA ---

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

 • Termin: 11 lutego 2017 (sobota)
 • Cena: 150 złotych (materiały, zaświadczenie, poczęstunek)
 • Zapisy: edulogmed@gmail.com
--- czytaj więcej ---

Dyskalkulia - postrach nauczyciela. Przełom w reedukacji dyskalkulii

 • Termin: 20 listopada 2016
 • Cena: 280 złotych (cena obejmuje udział w warsztacie, poczęstunki, materiały specjalnie przygotowane przez prowadzącą szkolenie)
 • Kontakt: Marianna Głębocka-Czarniecka, tel. 505 943 321, e-mail: gcmarianna@gmail.com
--- czytaj więcej ---

Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych. Niedosłuch centralny

 • Termin: 19 listopada 2016 (sobota)
 • Cena: 180 złotych (materiały, zaświadczenie, poczęstunek)
 • Zapisy: e-duko@wp.pl, tel. 608 647 779 Jolanta Topolska
--- czytaj więcej ---

Diagnoza i Terapia Ręki (I i II stopień)

 • Termin: 15-16 października 2016 (sobota – niedziela)
 • Cena: 350 złotych (ostatni czas na tak niską cenę :) Kolejne takie szkolenie to cena 490 zł)
 • Zapisy: e-duko@wp.pl, tel. 608 647 779
--- czytaj więcej ---

Różne oblicza autyzmu - ogólnopolska konferencja szkoleniowa

 • Termin: 7-8 października 2016 r. (piątek, godz. 10.00-16.00 i sobota, godz. 9.00-15.00)
 • Cena:
  250 złotych - część wykładowa i szkoleniowa (7-8 października 2016 r.)
  200 złotych - część wykładowa (7 października 2016 r.)
  Dodatkowo w dniu 8 października 2016 r. odbędzie się szkolenie warsztatowe dodatkowo płatne z dr Anną Romaniuk p.t. Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Zaburzenia metylacji. Koszt udziału to 250 złotych, a dla uczestników konferencji 150 złotych
 • Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz warsztacie: Marianna Głębocka-Czarniecka, e-mail: gcmarianna@gmail.com do 10 września 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
--- czytaj więcej ---

Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Porady praktyczne

 • Termin: 8 października 2016 r. (sobota), godz. 10:00-15:00
 • Cena: 250 zł (Cena obejmuje udział w warsztacie/szkoleniu, poczęstunki, materiały. Rodzice dzieci z autyzmem mogą otrzymać zniżkę na szkolenie - proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.)
 • Zapisy: gcmarianna@gmail.com, tel. 505 943 321 - do 20 września 2016 r.
--- czytaj więcej ---
Więcej szkoleń na e-duko.pl

--- AKTUALNOŚCI ---

Diagnoza i terapia funkcji słuchowych metodą Neuroflow

Od czerwca 2016 r. zapraszamy na diagnozę i terapię funkcji słuchowych (w tym CAPD - niedosłuchu centralnego) metodą Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy®. Jest to nowa metoda oparta na najnowszych badaniach naukowych, przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia.

Jeśli dziecko ma trudności w:

 • skupieniu uwagi,
 • nauce, pisaniu, czytaniu, nauce języków obcych,
 • rozumieniu mowy w szumie, gwarze, hałasie
 • rozumieniu poleceń złożonych
 • sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha, stany zapalne ucha lub miało przerośnięty migdałek gardłowy

Polecamy i zapraszamy - Providerzy Neuroflow
Marianna Głębocka-Czarniecka - kontakt: 505 943 321
Joanna Żaczek - kontakt: 512 218 917

Więcej informacji na stronie www.neuroflow.pl

Konferencja "Różne oblicza autyzmu"

Różne oblicza autyzmu
Od stycznia 2016 r. w Centrum Neuroterapii działa gabinet psychiatryczny.
Lek. med. Renata Ullmann, specjalista psychiatra
przyjmuje dorosłych oraz dzieci jeden dzień w miesiącu.
Rejestracja telefoniczna: 512 218 917

Gabinet psychiatryczny dla dzieci i dorosłych

Od stycznia 2016 r. w Centrum Neuroterapii działa gabinet psychiatryczny.
Lek. med. Renata Ullmann, specjalista psychiatra
przyjmuje dorosłych oraz dzieci jeden dzień w miesiącu.
Rejestracja telefoniczna: 512 218 917
motylek - tło motylek - tło