Centrum Neuroterapii

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 20

--- PORADNIE ---

Poradnia Neurologopedyczna EDULOGMED

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna i surdopedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnoza i terapia zagrożenia dysleksją dzieci w wieku 3-7 lat oraz klas 1-3 SP
 • Terapia dysleksji i niedosłuchu centralnego
 • Nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Profilaktyka logopedyczna i neurologopedyczna
 • Warsztaty specjalistyczne dla placówek w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, niedosłuchem, afazją i niedosłuchem centralnym, trudności w czytaniu i pisaniu

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (obok Optyka)
Poradnia neurologopedyczna. Centrum diagnozy i terapii. EDULOGMED
mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
tel: +48 505 943 321, e-mail: gcmarianna@gmail.com

--- czytaj więcej ---

Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG

SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROTERAPII EEGBIOFEEDBACK

Czym jest terapia EEGbiofeedback?

To medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Powstała ona w NASA w ośrodku szkolenia astronautów, nastepnie weszła do medycyny klasycznej. Z pomocą tej metody osoba trenująca uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu, czyli jak wzmacniać fale pożądane a jak hamować niepożądane, bowiem stan naszego umysłu oraz zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Ta metoda neurotechnologii daje duże szanse doskonalenia i zwiększenia efektywności mózgu oraz stwarza ogromne możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i psychosomatycznych.

Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmacnianiem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia (stany te osłabiają korową regulację zachowania a co za tym idzie do zaburzeń funkcji poznawczych,tj. uwaga, koncentracja, wola, zdolność planowania,przewidywania swoich reakcji).

PRACOWNIA EEG

Wykonujemy badania EEG wraz z opisem lekarza-neurologa dla dzieci, młodzieży i dorosłych we śnie i w czuwaniu

Czym jest badanie EEG?

Badanie EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania czynności bioelektrycznej mózgu.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- czytaj więcej ---

Mikropolaryzacja Mózgu

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda mikropolaryzacji polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut, w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii, wskazane jest powtórzenie cykli, nie wcześniej jednak, niż po trzech miesiącach oraz prowadzenie w tym czasie intensywnej neurorehabilitacji, co wspomaga efekty mikropolaryzacji.

Kwalifikacja do terapii

Kwalifikację do terapii mikropolaryzacji mózgu wykonuje lekarz na podstawie historii choroby oraz wywiadu z pacjentem.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii i Stymulacji
kontakt telefoniczny: 512 218 917

--- czytaj więcej ---

Gabinet Terapii Ręki

Motorykę małą należy ćwiczyć, wykształcić i doskonalić od chwili narodzin. Sprawna motoryka mała, ma wpływ na wiele codziennych czynności związanych z samoobsługą (jedzenie, ubieranie, wiązanie butów, zapinanie guzików, pisanie, rysowanie). Opanowanie motoryki małej jest silnie skorelowane z rozwojem mowy. Dlaczego? Ponieważ w korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki leżą w sąsiedztwie ośrodków artykulacyjnych. Ćwiczenia dłoni pobudzają ośrodki czuciowe a pośrednio wpływają na ośrodek mowy. Warto zatem zacząć ćwiczyć jak najwcześniej. Ćwiczenia nie są przykrym obowiązkiem a wspaniałą zabawą.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii Ręki
kontakt telefoniczny: 509 921 822

--- czytaj więcej ---

Platforma Schumanna – poczuj naturalny puls Ziemi!

Platforma Schumanna to nowoczesne, innowacyjne urządzenie, które stworzono na podstawie zjawiska, nazwanego od jego odkrywcy – wybitnego niemieckiego fizyka Otto Schumanna. Wykorzystano również naturalny, prawoskrętny wzorzec drgań, wg którego funkcjonuje każdy żywy organizm.

Urządzenie działa na najbardziej korzystnej dla człowieka częstotliwości Alfa – 7,83 Hz – rozluźniony stan czuwania. Częstotliwość Schumanna utrzymuje mózg w neutralnym stanie, wprowadza do niego harmonię, powoduje przyjemne uczucie odprężenia.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Platforma Schumanna
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- czytaj więcej ---

APW. Analiza Pierwiastkowa Włosa

Analiza Pierwiastkowa Włosa to sprawdzona i skuteczna metoda diagnozy swojego stanu zdrowia i zdrowia swoich bliskich. Wynik tego badania lepiej niż w przypadku innych metod określa zaburzenia równowagi organizmu oraz przemian pierwiastków i ich wzajemnych powiązań. Badanie APW daje najbardziej miarodajny wynik na zawartość minerałów w organizmie.

Zaburzenia proporcji minerałów mogą prowadzić do chorób:
anemia: miedź, ołów, żelazo
zapalenie skóry: cynk, rtęć, mangan
egzema: wapń, miedź, cynk
utrata włosów: selen, żelazo, cynk, wanad, arsen, kadm, ołów, rtęć
bezsenność: wapń, selen, rtęć
utrata pamięci: mangan, cynk, wapń, potas, magnez, żelazo ołów
i inne…

APW dla dzieci

Gdy dziecko choruje, zwłaszcza „ciągle” lub przewlekle, wtedy APW należy potraktować jako badanie diagnostyczne, które wykaże, czy nastąpiło zatrucie metalami toksycznymi, czy wystąpiły niedobory pierwiastków, w jaki sposób pracuje układ nerwowy i hormonalny, czy nastąpiło zakwaszenie organizmu lub mamy do czynienia z niedoborami żelaza, magnezu, krzemu, jodu. Czy może mamy do czynienia z nagromadzeniem w organizmie pierwiastków toksycznych takich jak ołów, kadm, aluminium czy rtęć. Najczęstszą przyczyna zatrucia kadmem u dzieci jest bierne palenia papierosów.

(źródło: http://www.lifelinediag.eu)

Aby zakupić zestaw do wykonania APW możesz skontaktować się z:
CENTRUM NEUROTERAPII
Marianna Głębocka-Czarniecka - Tel. +48 505 943 321
Joanna Żaczek - Tel. + 48 512 218 917
Anna Wadas-Kujawa - Tel. +48 792 240 619
Jolanta Topolska – Tel. +48 608 647 779

Test MOXO - obiektywne wsparcie diagnozy i terapii ADHD oraz innych zaburzeń

Czy moje dziecko ma ADHD?

Czy Twoje dziecko:

 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • wydaje się nie słyszeć co się do niego mówi
 • nie kończy zadań, rozprasza się, zapomina
 • niespokojnie porusza rękoma lub stopami
 • wierci się na krześle, chodzi po klasie
 • jest hałaśliwe i przesadnie pobudzone
 • wyrywa się z odpowiedzią przed końcem pytania
 • nie potrafi czekać na swoją kolej
 • często przerywa lub przeszkadza innym
 • Jeśli rozpoznajesz choć jeden objaw - to może świadczyć o ADHD lub innych zaburzeniach.
  Zadbaj o profesjonalną i obiektywną diagnozę - wykonaj komputerowy test Moxo.


  Możliwość wykonania badania w CENTRUM NEUROTERAPII:
  Poradnia Neurologopedyczna. Centrum Diagnozy i Terapii EDULOGMED
  Marianna Głębocka-Czarniecka - tel. 505 943 321
  Gabinet Terapii i Stymulacji. Mikropolaryzacja Mózgu
  Joanna Żaczek - tel. 512 218 917
  Gabinet Neurologopedyczny LOKOMOTYWA
  Edyta Lech-Majda, tel. 509 921 822
  Pracownia EEG. Biofeedback
  Anna Wadas-Kujawa - tel. 792 240 619

  --- czytaj więcej ---

Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion® jest to proces, który przywraca jedność duszy i ciała. Nikt nie żyje całkowicie oddzielony, jednak u każdego z nas występuje inny poziom zestrojenia pomiędzy duszą i ciałem.

Co może być powodem dezintegracji?

 • Trauma przy narodzinach
 • Poczucie bycia niechcianym
 • Choroba
 • Ból psychiczny
 • Porzucenie
 • Lęk
 • Chroniczny stres
 • Szok
 • Negatywny osąd dotyczący ciała
 • Silne przywiązanie ego
 • Wina
 • Strata, żal, rozczarowanie
 • Niebezpieczne otoczenie podczas dorastania
 • Zaburzenia emocjonalne lub mentalne
 • Alkoholizm
 • Uzależnienia
 • Nadmierna wrażliwość
 • Brak miłości do siebie
 • Poczucie, że nie jest się dość dobrym

Jak wygląda proces?

 • sesja SBF® to spotkanie indywidualne, które trwa około godziny
 • odbywa się poprzez wyrażenie intencji
 • jest całkowicie bezpieczna i prosta
 • nie jest terapią ani przekazywaniem energii

Serdecznie zapraszam na spotkanie

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
Certyfikowany Praktyk SBF
tel. +48 505 943 321
gcmarianna@gmail.com

Więcej informacji na temat SBF znajdziesz na podanych stronach WWW (zwierciadlo.pl i www.JonetteCrowley.com). Zachęcam również do zapoznania się z publikacją Jonette Crowley Soul Body Fusion, wydawnictwo Biały Wiatr.

  

--- SZKOLENIA ---

Zaburzenia rozwojowe a suplementacja - darmowy webinar

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii

 • Termin: 23-24 września 2017 r. (sobota godz. 10:00-16:15, niedziela godz. 9:30-14:45)
 • Cena: 500 zł (Cena obejmuje materiały, zaświadczenie i poczęstunek.)
 • Zapisy: edulogmed@gmail.com. W odpowiedzi otrzymacie państwo informację o numerze konta, gdzie należy opłacić udział w szkoleniu.
--- czytaj więcej ---
Więcej szkoleń na mupiko.pl

--- AKTUALNOŚCI ---

Juice Plus

Kontakt: Marianna Głębocka-Czarniecka, tel. 505 943 321 i Joanna Żaczek, tel. 512 218 917

Diagnoza i terapia funkcji słuchowych metodą Neuroflow

Od czerwca 2016 r. zapraszamy na diagnozę i terapię funkcji słuchowych (w tym CAPD - niedosłuchu centralnego) metodą Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy®. Jest to nowa metoda oparta na najnowszych badaniach naukowych, przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia.

Jeśli dziecko ma trudności w:

 • skupieniu uwagi,
 • nauce, pisaniu, czytaniu, nauce języków obcych,
 • rozumieniu mowy w szumie, gwarze, hałasie
 • rozumieniu poleceń złożonych
 • sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha, stany zapalne ucha lub miało przerośnięty migdałek gardłowy

Polecamy i zapraszamy - Providerzy Neuroflow
Marianna Głębocka-Czarniecka - kontakt: 505 943 321
Joanna Żaczek - kontakt: 512 218 917

Więcej informacji na stronie www.neuroflow.pl

Gabinet psychiatryczny dla dzieci i dorosłych

Od stycznia 2016 r. w Centrum Neuroterapii działa gabinet psychiatryczny.
Lek. med. Renata Ullmann, specjalista psychiatra
przyjmuje dorosłych oraz dzieci jeden dzień w miesiącu.
Rejestracja telefoniczna: 512 218 917
motylek - tło motylek - tło