--- PORADNIE ---

Poradnia Neurologopedyczna EDULOGMED

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna i surdopedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnoza i terapia zagrożenia dysleksją dzieci w wieku 3-7 lat oraz klas 1-3 SP
 • Terapia dysleksji i niedosłuchu centralnego
 • Nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Profilaktyka logopedyczna i neurologopedyczna
 • Warsztaty specjalistyczne dla placówek w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, niedosłuchem, afazją i niedosłuchem centralnym, trudności w czytaniu i pisaniu

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (obok Optyka)
Poradnia neurologopedyczna. Centrum diagnozy i terapii. EDULOGMED
mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
tel: +48 505 943 321, e-mail: gcmarianna@gmail.com

--- czytaj więcej ---

Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG

SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROTERAPII EEGBIOFEEDBACK

Czym jest terapia EEGbiofeedback?

To medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Powstała ona w NASA w ośrodku szkolenia astronautów, nastepnie weszła do medycyny klasycznej. Z pomocą tej metody osoba trenująca uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu, czyli jak wzmacniać fale pożądane a jak hamować niepożądane, bowiem stan naszego umysłu oraz zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Ta metoda neurotechnologii daje duże szanse doskonalenia i zwiększenia efektywności mózgu oraz stwarza ogromne możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i psychosomatycznych.

Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmacnianiem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia (stany te osłabiają korową regulację zachowania a co za tym idzie do zaburzeń funkcji poznawczych,tj. uwaga, koncentracja, wola, zdolność planowania,przewidywania swoich reakcji).

PRACOWNIA EEG

Wykonujemy badania EEG wraz z opisem lekarza-neurologa dla dzieci, młodzieży i dorosłych we śnie i w czuwaniu

Czym jest badanie EEG?

Badanie EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania czynności bioelektrycznej mózgu.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Specjalistyczny Gabinet Neuroterapii EEGbiofeedback i Pracownia EEG
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- czytaj więcej ---

Mikropolaryzacja Mózgu

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda mikropolaryzacji polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut, w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii, wskazane jest powtórzenie cykli, nie wcześniej jednak, niż po trzech miesiącach oraz prowadzenie w tym czasie intensywnej neurorehabilitacji, co wspomaga efekty mikropolaryzacji.

Kwalifikacja do terapii

Kwalifikację do terapii mikropolaryzacji mózgu wykonuje lekarz na podstawie historii choroby oraz wywiadu z pacjentem.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii i Stymulacji
kontakt telefoniczny: 512 218 917

--- czytaj więcej ---

Gabinet Terapii Ręki

Motorykę małą należy ćwiczyć, wykształcić i doskonalić od chwili narodzin. Sprawna motoryka mała, ma wpływ na wiele codziennych czynności związanych z samoobsługą (jedzenie, ubieranie, wiązanie butów, zapinanie guzików, pisanie, rysowanie). Opanowanie motoryki małej jest silnie skorelowane z rozwojem mowy. Dlaczego? Ponieważ w korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki leżą w sąsiedztwie ośrodków artykulacyjnych. Ćwiczenia dłoni pobudzają ośrodki czuciowe a pośrednio wpływają na ośrodek mowy. Warto zatem zacząć ćwiczyć jak najwcześniej. Ćwiczenia nie są przykrym obowiązkiem a wspaniałą zabawą.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Gabinet Terapii Ręki
kontakt telefoniczny: 509 921 822

--- czytaj więcej ---

Platforma Schumanna – poczuj naturalny puls Ziemi!

Platforma Schumanna to nowoczesne, innowacyjne urządzenie, które stworzono na podstawie zjawiska, nazwanego od jego odkrywcy – wybitnego niemieckiego fizyka Otto Schumanna. Wykorzystano również naturalny, prawoskrętny wzorzec drgań, wg którego funkcjonuje każdy żywy organizm.

Urządzenie działa na najbardziej korzystnej dla człowieka częstotliwości Alfa – 7,83 Hz – rozluźniony stan czuwania. Częstotliwość Schumanna utrzymuje mózg w neutralnym stanie, wprowadza do niego harmonię, powoduje przyjemne uczucie odprężenia.

KONTAKT

CENTRUM NEUROTERAPII
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20 (I piętro)
Platforma Schumanna
kontakt telefoniczny: 792 240 619

--- czytaj więcej ---

APW. Analiza Pierwiastkowa Włosa

Analiza Pierwiastkowa Włosa to sprawdzona i skuteczna metoda diagnozy swojego stanu zdrowia i zdrowia swoich bliskich. Wynik tego badania lepiej niż w przypadku innych metod określa zaburzenia równowagi organizmu oraz przemian pierwiastków i ich wzajemnych powiązań. Badanie APW daje najbardziej miarodajny wynik na zawartość minerałów w organizmie.

Zaburzenia proporcji minerałów mogą prowadzić do chorób:
anemia: miedź, ołów, żelazo
zapalenie skóry: cynk, rtęć, mangan
egzema: wapń, miedź, cynk
utrata włosów: selen, żelazo, cynk, wanad, arsen, kadm, ołów, rtęć
bezsenność: wapń, selen, rtęć
utrata pamięci: mangan, cynk, wapń, potas, magnez, żelazo ołów
i inne…

APW dla dzieci

Gdy dziecko choruje, zwłaszcza „ciągle” lub przewlekle, wtedy APW należy potraktować jako badanie diagnostyczne, które wykaże, czy nastąpiło zatrucie metalami toksycznymi, czy wystąpiły niedobory pierwiastków, w jaki sposób pracuje układ nerwowy i hormonalny, czy nastąpiło zakwaszenie organizmu lub mamy do czynienia z niedoborami żelaza, magnezu, krzemu, jodu. Czy może mamy do czynienia z nagromadzeniem w organizmie pierwiastków toksycznych takich jak ołów, kadm, aluminium czy rtęć. Najczęstszą przyczyna zatrucia kadmem u dzieci jest bierne palenia papierosów.

(źródło: http://www.lifelinediag.eu)

Aby zakupić zestaw do wykonania APW możesz skontaktować się z:
CENTRUM NEUROTERAPII
Marianna Głębocka-Czarniecka - Tel. +48 505 943 321
Joanna Żaczek - Tel. + 48 512 218 917
Anna Wadas-Kujawa - Tel. +48 792 240 619
Jolanta Topolska – Tel. +48 608 647 779

Test MOXO - obiektywne wsparcie diagnozy i terapii ADHD oraz innych zaburzeń

Czy moje dziecko ma ADHD?

Czy Twoje dziecko:

 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • wydaje się nie słyszeć co się do niego mówi
 • nie kończy zadań, rozprasza się, zapomina
 • niespokojnie porusza rękoma lub stopami
 • wierci się na krześle, chodzi po klasie
 • jest hałaśliwe i przesadnie pobudzone
 • wyrywa się z odpowiedzią przed końcem pytania
 • nie potrafi czekać na swoją kolej
 • często przerywa lub przeszkadza innym
 • Jeśli rozpoznajesz choć jeden objaw - to może świadczyć o ADHD lub innych zaburzeniach.
  Zadbaj o profesjonalną i obiektywną diagnozę - wykonaj komputerowy test Moxo.


  Możliwość wykonania badania w CENTRUM NEUROTERAPII:
  Poradnia Neurologopedyczna. Centrum Diagnozy i Terapii EDULOGMED
  Marianna Głębocka-Czarniecka - tel. 505 943 321
  Gabinet Terapii i Stymulacji. Mikropolaryzacja Mózgu
  Joanna Żaczek - tel. 512 218 917
  Gabinet Neurologopedyczny LOKOMOTYWA
  Edyta Lech-Majda, tel. 509 921 822
  Pracownia EEG. Biofeedback
  Anna Wadas-Kujawa - tel. 792 240 619

  --- czytaj więcej ---

Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion® jest to proces, który przywraca jedność duszy i ciała. Nikt nie żyje całkowicie oddzielony, jednak u każdego z nas występuje inny poziom zestrojenia pomiędzy duszą i ciałem.

Co może być powodem dezintegracji?

 • Trauma przy narodzinach
 • Poczucie bycia niechcianym
 • Choroba
 • Ból psychiczny
 • Porzucenie
 • Lęk
 • Chroniczny stres
 • Szok
 • Negatywny osąd dotyczący ciała
 • Silne przywiązanie ego
 • Wina
 • Strata, żal, rozczarowanie
 • Niebezpieczne otoczenie podczas dorastania
 • Zaburzenia emocjonalne lub mentalne
 • Alkoholizm
 • Uzależnienia
 • Nadmierna wrażliwość
 • Brak miłości do siebie
 • Poczucie, że nie jest się dość dobrym

Jak wygląda proces?

 • sesja SBF® to spotkanie indywidualne, które trwa około godziny
 • odbywa się poprzez wyrażenie intencji
 • jest całkowicie bezpieczna i prosta
 • nie jest terapią ani przekazywaniem energii

Serdecznie zapraszam na spotkanie

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
Certyfikowany Praktyk SBF
tel. +48 505 943 321
gcmarianna@gmail.com

Więcej informacji na temat SBF znajdziesz na podanych stronach WWW (zwierciadlo.pl i www.JonetteCrowley.com). Zachęcam również do zapoznania się z publikacją Jonette Crowley Soul Body Fusion, wydawnictwo Biały Wiatr.

  

Zajęcia grupowe dla dzieci

Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe, które będą realizowane w naszej poradni od października 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w małych, 5-6 osobowych grupach. Osobą prowadzącą będzie wspaniały pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi pani Katarzyna Rostalska. Są to zajęcia 60 minutowe, które odbywać się będą raz w tygodniu.

Zapisy pod nr tel. 608 647 779 lub 505 943 321

--- czytaj więcej ---

--- SZKOLENIA ---

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – I etap. Szkolenie dla specjalistów

 • Termin: 17 lutego 2018 r. (sobota, godz. 10:00-15:00)
 • Miejsce: Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 20
 • Cena: 299 zł (w cenie szkolenia: serwis kawowy oraz bogate materiały do zajęć i pracy terapeutycznej opracowane przez zespół Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku m.in. skale emocji, narzędzia do określania nastroju, arkusz oddziaływań, arkusz raportu szkolnego, wizualizacja Teorii Góry Lodowej, tabela obserwacyjna, wizualizacja Strategii Budowania Relacji do rozmów z rodzicami, żetony do systemu motywacyjnego, zestaw pytań do przeprowadzenia rozmowy eksternalizacyjnej, arkusz oddziaływań, zalecenia dla rodziców, lista polecanych publikacji i wiele innych.)
 • Zapisy: edulogmed@gmail.com do 1 lutego 2018 r. W odpowiedzi otrzymacie państwo informację o numerze konta, gdzie należy opłacić udział w szkoleniu.
--- czytaj więcej ---

Spotkanie w Akademii Pasjonatów Świadomego Życia: w Pokoju Emocji

Spotkanie Akademii Pasjonatów Świadomego Życia

w Pokoju Emocji

4 grudnia 2017 r. (poniedziałek)
Centrum Neuroterapii, ul. Wrocławska 20, I piętro
godzina 18.30-19.30 (może się przedłużyć),
inwestycja: 30 złotych

„Joga śmiechu”
poprowadzi
Marianna Głębocka-Czarniecka
instruktor jogi śmiechu

Zyskujesz: poprawę zdrowia, relaks, dobre samopoczucie

Serdecznie zapraszam
mharmonijna
Marianna (Viki, Emili, Elli) Głębocka-Czarniecka
+48 505 943 321, gcmarianna@gmail.com

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

 • Termin: 18 lutego 2018 r. (niedziela, godz. 9:00-16:30)
 • Miejsce: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20
 • Cena: 450 zł (cena obejmuje materiały, zaświadczenie i poczęstunek)
 • Zapisy: edulogmed@gmail.com do 31 stycznia 2018 r. W odpowiedzi otrzymacie państwo informację o numerze konta, gdzie należy opłacić udział w szkoleniu oraz listę pomocy niezbędnych do realizacji treści objętych programem warsztatu.
--- czytaj więcej ---

CAPD - APD - wyższe funkcje słuchowe

Serdecznie zapraszam na moje szkolenie na temat CAPD i wyższe funkcje słuchowe- diagnoza i terapia. Jestem terapeutą praktykiem. Podczas naszego spotkania zapoznam państwa z następującą tematyką:

 1. CAPD- APD- wyższe funkcje słuchowe-Po co? Na co? I Dlaczego tak?
 2. Diagnoza CAPD.
 3. Terapia CAPD oraz zaburzeń wyższych funkcji słuchowych w zaburzeniach rozwojowych- autyzm, afazja, niepełnosprawność intelektualna, dysleksja.
 4. Neuroflow®. Aktywny trening słuchowy- jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne.
 5. CAPD, wyższe funkcje słuchowe a afazja rozwojowa.
 6. Podczas szkolenia pokazuję wiele filmów z udziałem dzieci, gdzie możecie państwo zobaczyć jak pracuję z dzieckiem.

Planowane terminy szkolenia oraz inne informacje znajdziesz na stronie www.mupiko.pl

Nazywam się: Marianna (Viki Emili Elli) Głębocka-Czarniecka. Jestem neurologopedą i surdopedagogiem oraz terapeutą ręki, terapeutą Metody Krakowskiej®, providerem Neuroflow®, felinoterapeutą (z miłości do kotów) oraz trenerem online, oraz certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion.

Jestem autorką publikacji dla dzieci p.t. Radości i smutki kota Feliksa, Piesek i przyjaciele, Co je Ala?, Co pije Kuba?, Filmowatyk, widełek i inne słowotwory. Z publikacjami można zapoznac się na stronie www.mupiko.pl lub www.centrum-neuroterapii.pl.

Prowadzę prywatną Poradnię Neurologopedyczną Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju. Jestem promotorką zdrowia, zakochaną w ludziach, kotach i w życiu. Moimi mistrzami są: w pracy - prof. Jagoda Cieszyńska a w życiu Ewa Foley. Obie znam osobiście i jestem im wdzięczna za to, że mogę się od nich uczyć.

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Serdecznie zapraszam na moje szkolenie na temat skutecznej terapii dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Jestem terapeutą praktykiem. Podczas naszego spotkania zapoznam państwa z następującą tematyką:

 1. Zagrożenie autyzmem, co to jest, czym się objawia.
 2. Dlaczego właściwe rozpoznanie autyzmu i ZA jest konieczne dla skutecznej terapii?
 3. Jakie są etapy postępowania podczas pracy z małym autystycznym dzieckiem:
  • Ćwiczenie wspólnego pola uwagi
  • Ćwiczenie gestu wskazywania palcem
  • Ćwiczenie kontaktu wzrokowego
  • Zalecenia dla rodziców
  • Sposoby radzenia sobie z krzykiem, buntem i agresją dziecka
  • Kilka słów o diecie, pasożytach i zdrowiu
 4. Praktyka: ćwiczenie funkcji poznawczych w oparciu o ćwiczenia na działaniu własnym.
 5. Praktyka: ćwiczenia w zakresie uwagi i koncentracji.
 6. Podstawy pracy Metodą Krakowską ®.
 7. Dziecko z autyzmem i ZA w przedszkolu. Włączanie do grupy.
 8. Problemy dziecka z autyzmem i ZA w szkole - co może zrobić nauczyciel.
 9. Współpraca z rodzicami.
 10. Podczas szkolenia pokazuję wiele filmów z udziałem dzieci, gdzie możecie państwo zobaczyć jak pracuję z dzieckiem.

Planowane terminy szkolenia oraz inne informacje znajdziesz na stronie www.mupiko.pl

Nazywam się: Marianna (Viki Emili Elli) Głębocka-Czarniecka. Jestem neurologopedą i surdopedagogiem oraz terapeutą ręki, terapeutą Metody Krakowskiej®, providerem Neuroflow®, felinoterapeutą (z miłości do kotów) oraz trenerem online, oraz certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion.

Jestem autorką publikacji dla dzieci p.t. Radości i smutki kota Feliksa, Piesek i przyjaciele, Co je Ala?, Co pije Kuba?, Filmowatyk, widełek i inne słowotwory. Z publikacjami można zapoznac się na stronie www.mupiko.pl lub www.centrum-neuroterapii.pl.

Prowadzę prywatną Poradnię Neurologopedyczną Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju. Jestem promotorką zdrowia, zakochaną w ludziach, kotach i w życiu. Moimi mistrzami są: w pracy - prof. Jagoda Cieszyńska a w życiu Ewa Foley. Obie znam osobiście i jestem im wdzięczna za to, że mogę się od nich uczyć.

Warsztaty zaprzyjaźnij się ze stresem

Serdecznie zapraszam na moje warsztaty bez stresu dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się prostych technik, które pomogą im lepiej radzić sobie ze stresem.

W programie: techniki oddechowe i relaksacyjne, joga śmiechu czyli śmiechoterapia, joga twarzy czyli śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki, joga małych palców (mudry), aromaterapia, esencje Bacha.

Warsztaty bez dawania porad i ględzenia. Są to warsztaty dla wszystkich

Będą to zajęcia warsztatowe! w czasie których uczestnicy poznają praktyczne metody jak odpuścić stresowi. Wymagany jest wygodny strój, karimata.

Planowane terminy szkolenia oraz inne informacje znajdziesz na stronie www.mupiko.pl

UWAGA: ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE STRESEM - GRUPA DLA DOROSŁYCH

Jest to grupa otwarta, spotkania odbywają się w co drugą środę o godzinie 18.00. Najbliższe spotkanie 15 listopada 2017 r.
Centrum Neuroterapii, ul. Wrocławska 20

Podczas spotkań uczymy się różnorodnych technik wyciszających, takich jak: oddychanie, medytacja, wizualizacje, afirmacje, SBF, odpuszczanie, praca z ciałem, joga śmiechu, taniec.

Inwestycja: 30 złotych

Zapisy, informacje: Marianna (Viki, Emili, Elli) Głębocka-Czarniecka +48 505 943 321, mharmonijna@gmail.com

Nazywam się: Marianna (Viki Emili Elli) Głębocka-Czarniecka. Jestem neurologopedą i surdopedagogiem oraz terapeutą ręki, terapeutą Metody Krakowskiej®, providerem Neuroflow®, felinoterapeutą (z miłości do kotów) oraz trenerem online, oraz certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion.

Jestem autorką publikacji dla dzieci p.t. Radości i smutki kota Feliksa, Piesek i przyjaciele, Co je Ala?, Co pije Kuba?, Filmowatyk, widełek i inne słowotwory. Z publikacjami można zapoznac się na stronie www.mupiko.pl lub www.centrum-neuroterapii.pl.

Prowadzę prywatną Poradnię Neurologopedyczną Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju. Jestem promotorką zdrowia, zakochaną w ludziach, kotach i w życiu. Moimi mistrzami są: w pracy - prof. Jagoda Cieszyńska a w życiu Ewa Foley. Obie znam osobiście i jestem im wdzięczna za to, że mogę się od nich uczyć.

Warsztaty z mową, głosem i ciałem czyli emisja głosu dla wszystkich, którzy mówią

Serdecznie zapraszam na moje warsztaty z ciałem, głosem, językiem tym anatomicznym i komunikacyjnym

 • Podczas naszego spotkania nauczysz się jak prawidłowo przygotować swój głos do mówienia czy podczas spotkania w gronie rodzinnym lub podczas wystąpienia publicznego tego dużego lub małego
 • Poznasz techniki oddechowe, relaksacyjne, fonacyjne przygotowujące do mówienia
 • Pokażę ci jak rozgrzać aparat artykulacyjny tj. język, wargi, podniebienie a wykorzystam do tego jogę śmiechu i jogę twarzy
 • Będziesz mógł/mogła poczuć swój głos na twarzy jeśli nauczysz się prawidłowo „buczeć” („muczeć”?)
 • Spróbuję „połamać” twój język łamańcami językowymi
 • Nauczę Cię, jak krzyczeć, żeby nie krzyczeć czyli mówić głośno i wyraźnie
 • Opowiem ci jak dbać o głos
 • Na koniec pobawimy się mową i ciałem czyli mowę ciała czas zacząć

Będą to zajęcia warsztatowe! w czasie których uczestnicy poznają praktyczne metody emisyjno-dykcyjne. Wymagany jest wygodny strój, karimata oraz korek lub marchewka (na szerokość 2 palców) oraz książka o szorstkiej okładce

Planowane terminy szkolenia oraz inne informacje znajdziesz na stronie www.mupiko.pl

Nazywam się: Marianna (Viki Emili Elli) Głębocka-Czarniecka. Jestem neurologopedą i surdopedagogiem oraz terapeutą ręki, terapeutą Metody Krakowskiej®, providerem Neuroflow®, felinoterapeutą (z miłości do kotów) oraz trenerem online, oraz certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion.

Jestem autorką publikacji dla dzieci p.t. Radości i smutki kota Feliksa, Piesek i przyjaciele, Co je Ala?, Co pije Kuba?, Filmowatyk, widełek i inne słowotwory. Z publikacjami można zapoznac się na stronie www.mupiko.pl lub www.centrum-neuroterapii.pl.

Prowadzę prywatną Poradnię Neurologopedyczną Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju. Jestem promotorką zdrowia, zakochaną w ludziach, kotach i w życiu. Moimi mistrzami są: w pracy - prof. Jagoda Cieszyńska a w życiu Ewa Foley. Obie znam osobiście i jestem im wdzięczna za to, że mogę się od nich uczyć.

Więcej szkoleń na mupiko.pl

--- AKTUALNOŚCI ---

Konsultacje z dr Anną Romaniuk

16 marca 2018 r. obędą się w Centrum Neuroterapii konsultacje z dr Anną Romaniuk.
Zapisy i informacje: Marianna Głębocka- Czarniecka, tel. 505943321

Dr Anna Romaniuk jest mikrobiologiem, immunologiem oraz psychodietetykiem.

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spectrum autyzmu, chorobach autoimmunologicznych i alergicznych w tym w atopowym zapaleniu skóry. Stosuje holistyczne podejście do zaburzeń układu odpornościowego i procesów neurodegradacyjnych uwzględniając procesy metylacyjne i zaburzenia flory jelitowej.

Współpracuje z ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci ze spektrum autyzmu „Sotis”, „Asysta”, czy „Ośrodek Wczesnej Interwencji” na Pilickiej.

Doktorat z immunologii obroniła w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, gdzie kontynuowała karierę naukową. Od wielu lat pozostaje w silnych relacjach profesjonalnych z CMDiK PAN - obecnie projektuje prace naukowe dotyczące wpływu terapeutycznego probiotyków na myszy autystyczne. Jednocześnie, we współpracy z Instytutem Mikroekologii i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym prowadzi badania naukowe w obszarze zaburzeń flory jelitowej u dzieci ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie edukacyjne zdobywała na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie współtworzyła pierwszy w Polsce program nauczania immunologii dla studentów medycyny. Jest współautorem pierwszych edycji podręcznika „Immunologia” pod redakcją Prof. Marka Jakóbisiaka. Obecnie swoją wiedzą dzieli się zarówno z rodzicami jak i osobami zaangażowanymi w procesy terapeutyczne, w tym neurologopedami i terapeutami integracji sensorycznej. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w całej Polsce w tym z ASPI (Rzeszów), EDULOGMED (Jastrzębie Zdrój), jak i organizacjami pozarządowymi (Fundacja JakMotyl).

Konferencja szkoleniowa "Zrozumieć zespół Aspergera"

Konferencja szkoleniowa
Zrozumieć zespół Aspergera
odbędzie się
17 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 9.30-16.00
w Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 20

Konferencja jest skierowana do lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, specjalistów wczesnej interwencji, nauczycieli i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zespołu Aspergera. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa oraz wiele przydatnych materiałów. Naszymi prelegentami są osoby doświadczone w pracy z osobami zespołem Aspergera.

W części wykładowej zaszczycą nas swoją obecnością:
Dr Ksymena Urbanek - lekarz psychiatra dziecięcy, dr Annna Romaniuk - psychodeietetyk, immunolog, Katarzyna Halska - pedagog, rodzic dziecka z ZA, Anna Wadas-Kujawa - psycholog, Anna Mordak - psycholog, Marianna Głębocka-Czarniecka - neurologopeda, Katarzyna Rostalska - oligofrenopedgog

Koszt udziału w konferencji to 250 złotych

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji online na www.mupiko.pl do 1 marca 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy. Kontakt: Jolanta Topolska, tel. 608 647 779

ROBOCZY PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Otwarcie konferencji
9.45-10.45 Zespół Aspergera - trudności diagnostyczne z perspektywy psychiatry dziecięcego
Dr Ksymena Urbanek - psychiatra dziecięcy
10.45-11.45 Emocje i empatia w zespole Aspergera. Podstawy biomedyczne
Dr Anna Romaniuk - psychodietetyk, immunolog
11.45-12.15 Dziecko z zespołem Aspergera w oczach rówieśników
Mgr Anna Wadas-Kujawa - psycholog
12.15-12.30 Dyskusja
12.30-13.00 Przerwa kawowa, możliwość zakupów na naszych stoiskach
13.00-14.00 Jak współpracować z kosmitą? - praktyczne wskazówki dla nauczyciela
Mgr Katarzyna Halska - pedagog, rodzic dziecka z ZA
14.00-14.30 Funkcjonowanie osoby dorosłej z zespołem Aspergera. Studium przypadku
Mgr Hanna Pasterny
14.30-15.00 Trening kompetencji społecznych na przykładzie grupowych programów terapeutycznych. Apteczka pierwszej pomocy. Przyjaciele Zippiego
Mgr Katarzyna Rostalska - oligofrenopedagog, mgr Marianna Głębocka-Czarniecka - neurologopeda
15.00-15.45 Terapie wspomagające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera. Mikropolaryzacja mózgu, ATS Neuroflow®, System FM, test MOXO i test SON
Mgr Joanna Żaczek, mgr Marianna Głębocka-Czarniecka, mgr Anna Wadas
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Zajęcia antystresowe dla dorosłych

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE STRESEM - GRUPA DLA DOROSŁYCH

Jest to grupa otwarta, spotkania odbywają się w co drugą środę o godzinie 18.00. Najbliższe spotkanie 15 listopada 2017 r.
Centrum Neuroterapii, ul. Wrocławska 20

Podczas spotkań uczymy się różnorodnych technik wyciszających, takich jak: oddychanie, medytacja, wizualizacje, afirmacje, SBF, odpuszczanie, praca z ciałem, joga śmiechu, taniec.

Inwestycja: 30 złotych

Zapisy, informacje: Marianna (Viki, Emili, Elli) Głębocka-Czarniecka +48 505 943 321, mharmonijna@gmail.com

Akademia Pasjonatów Świadomego Życia

Akademia Pasjonatów Świadomego Życia to niezależne spotkania w kręgu osób, które zainteresowane są poszerzaniem swojej wiedzy na temat holistycznego podejścia do życia i zdrowia w obszarze czterech sfer: ciała, emocji, umysłu i ducha.

Mówiąc za promotorką takiego podejścia i moją Nauczycielką oraz Mistrzynią Ewą Foley: „Człowiek jest jak dom o czterech pokojach. Jest pokój ciała (robię: oddycham, jem, ćwiczę, śpię), pokój umysłu (myślę), pokój emocji (czuję), pokój ducha (wierzę)…).

Człowiek jest całością i aby zdrowo przeżyć życie sami powinniśmy zadbać o jego jakość. To Ty jesteś autorem i bohaterem swojego życia i od Ciebie zależy jak je przeżyjesz. Świat jest pełen obfitości i wystarcza w nim wszystkiego dla wszystkich. Wystarczy w to uwierzyć. Ja tak żyję i żyją tak osoby, które będę zapraszała na nasze spotkania.

Podczas spotkań będziemy odwiedzać kolejne pokoje naszego życia.

Jeśli jesteś lub chcesz zostać Pasjonatem Świadomego Życia serdecznie cię zapraszam, zyskasz wiedzę i wspaniałe kontakty ze wspaniałymi ludźmi a to najlepsza inwestycja.

Serdecznie zapraszam
mharmonijna
Marianna (Viki, Emili, Elli) Głębocka-Czarniecka
+48 505 943 321, gcmarianna@gmail.com

Informacje o spotkaniach w zakładce szkolenia

Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów

Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów i Centrum Neuroterapii
zaprasza na spotkanie warsztatowo-szkoleniowe, które odbędzie się
23 PAŹDZIERNIKA 2017 r. (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 17.00
w Centrum Neuroterapii
ul. Wrocławska 20 w Jastrzębiu-Zdroju
(budynek apteki, wejście jak do RTG).

Szkolenie p.t.

Funkcjonowanie dziecka z APD w szkole. Metody pomocy.

poprowadzi
pani mgr Julia Pytel
sudologopeda, neurologopeda, terapeuta SI

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności e-mailem: edulogmed@gmail.com do 19 października 2017 roku.

Serdecznie zapraszam.
Lider JZDL mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
oraz Zespół Centrum Neuroterapii

Juice Plus

Kontakt: Marianna Głębocka-Czarniecka, tel. 505 943 321 i Joanna Żaczek, tel. 512 218 917

Diagnoza i terapia funkcji słuchowych metodą Neuroflow

Od czerwca 2016 r. zapraszamy na diagnozę i terapię funkcji słuchowych (w tym CAPD - niedosłuchu centralnego) metodą Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy®. Jest to nowa metoda oparta na najnowszych badaniach naukowych, przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia.

Jeśli dziecko ma trudności w:

 • skupieniu uwagi,
 • nauce, pisaniu, czytaniu, nauce języków obcych,
 • rozumieniu mowy w szumie, gwarze, hałasie
 • rozumieniu poleceń złożonych
 • sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha, stany zapalne ucha lub miało przerośnięty migdałek gardłowy

Polecamy i zapraszamy - Providerzy Neuroflow
Marianna Głębocka-Czarniecka - kontakt: 505 943 321
Joanna Żaczek - kontakt: 512 218 917

Więcej informacji na stronie www.neuroflow.pl

Gabinet psychiatryczny dla dzieci i dorosłych

Od stycznia 2016 r. w Centrum Neuroterapii działa gabinet psychiatryczny.
Lek. med. Renata Ullmann, specjalista psychiatra
przyjmuje dorosłych oraz dzieci jeden dzień w miesiącu.
Rejestracja telefoniczna: 512 218 917

--- PUBLIKACJE ---

Radości i smutki kota Feliksa Piesek i przyjaciele Co je Ala? Co pije Kuba? Filmowatyk, widełek i inne słowotwory
motylek - tło motylek - tło